Monday, May 14, 2007

a notis in the NK, Norwegian Artcraft...

"The consumer society" i KunstRistenSmykkeutstillingen "The consumer society" i galleri KirkeRisten åpner torsdag 3. mai og varer til søndag 13. mai. Utstillingen er et samarbeidsprosjekt mellom fem kunstnere fra Norge, Sverige og Spania. tgangspunktet er et internettprosjekt initiert av den svenske smykkekunstneren Paula Lindblom i 2005.Les mer

No comments: